Občasník duben 2020

Bratři hasiči a sestry hasičky, milí spoluobčané.

Tak jako všichni obyvatelé ČR, i my v Hošticích se potýkáme s opatřeními v souvislosti s nákazou zvanou COVID – 19. Nezbývá, než se s tím smířit a v rámci prevence a zachování zdraví se omezit i v našich hasičských aktivitách.

Jednou z našich prvních akcí mělo být tzv. „Otvírání studánek“. Tradičně se na Velikonoční pondělí scházíme ve zbrojnici, po zaznění tónu hasičské sirény, už v pět hodin ráno. I tak jsem ale nemohl nechat v tichosti sirénu, která nakonec zazněla jako připomínka této mnohaleté tradice.  Snad to nikoho nepohoršilo a těch 30 sekund nebylo na obtíž.

Bohužel se v souvislosti s COVID – 19  také neuskuteční několik původně plánovaných akcí na začátku měsíce května: jedná se o veřejné stavění májky, dětskou hasičskou soutěž, Svatofloriánské setkání zástav a mši svatou za živé a zemřelé hasiče DHS Velké Hoštice, Kravaře, Kouty a Dvořisko.

Jsou zrušeny veškeré soutěže dětí a mládeže a další pohárové i jiné soutěže pořádané v rámci Okresního sdružení hasičů ČMS ČR i jinými okolními sbory. Dětské soustředění, které se mělo uskutečnit na začátku měsíce dubna, bylo prozatím přesunuto a termín je stanoven na poslední prázdninový týden. Snad už budou všechny restrikce uvolněny a děti se budou moct připravit na podzimní kolo soutěží.  Neprobíhají žádné organizované tréninky dětí ani dospělých družstev.

Plánované oslavy 120 let od vzniku Hasičského hnutí v naší obci. 

Tuto akci bychom rádi uskutečnili v plném rozsahu, bohužel jistě ne v plánovaném termínu 7.6. 2020. Výstavba pomníku sv. Floriána a oslavy jsou podporovány ze strany Obecního úřadu a také žádáme o evropskou dotaci z programu Euroregionu. Proto se domnívám, že si akce zasluhuje uskutečnit v co možná největším rozsahu. Nejpravděpodobnější termín je začátkem října, přesné datum zveřejníme v některém z dalších čísel Občasníku.

Zásahová jednotka našeho sboru má za sebou první ostrý výjezd, a to k dohašení ohnisek, které se rozhořely téměř týden poté, co objednaná firma společnosti ČEZ prováděla „klestění“ pod vedením vysokého napětí v části katastru zvaném Šlamovníky. Na pěti místech, kde původně probíhalo pálení klestí a zbyly tam hromady žhavého popela, došlo k jejich opětovnému rozhoření.  Celý zásah proběhl ve spolupráci s profesionální jednotkou z Opavy. Na místo požáru byly operačním důstojníkem vyslány dvě cisterny a naše zásahové vozidlo se čtyřmi členy.  Zásah trval asi hodinu. V současném suchém počasí a za silného větru, který v ten den panoval, hrozilo, že se žhavé uhlíky rozšíří na již tak zdecimované okolí a do blízkého lesa. Práce, které kolem studánek firma provedla, jsou opravdu tristní a současný stav tohoto jinak krásného koutu naší obce je opravdu neutěšený. Věřím, že příslušné orgány vše řádně prošetří a prováděcí firma si toto řádění a ničení přírody zodpoví.

Závěrem bych rád všem zodpovědným a všímavým občanů poděkoval za to, že jim není lhostejné, jak vypadá naše obec a její okolí, že mi občas zavolají a upozorní na nějaký doutnající zbytek ohniště, případně sami zakročí a preventivně jej uhasí.  Opět upozorňuji na vypalování suché trávy a zakládání ohnišť. Sucho, které jarní krajinu trápí, je velmi nebezpečné a hrozí vznik požárů. Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu by postihy za případné požáry byly o to větší.

Přeji Vám všem hezké jarní chvíle v nynější nelehké době a budu se těšit na jakoukoliv nejbližší povolenou veřejnou akci u nás v obci.

Roman Winkler

starosta DHS Velké Hoštice