Občasník leden 2020

Vážení spoluobčané, milé hasičky a hasiči.

Rok 2020 je pro nás, hasiče, opravdu významný – ve Velkých Hošticích si připomeneme výročí 120 let od založení dobrovolného hasičského sboru.

Letošní jubilejní rok jsme zahájili 12.1. výroční valnou hromadou, kde se volbami potvrdilo vedení sboru a složení výkonného výboru. Byl navržen celoroční program činnosti DHS, který se ponese v duchu oslav 120 let.

Následující víkend 18.1. jsme uspořádali tradiční hasičský ples, který se opět vydařil. K tanci a poslechu hrála místní hudební skupina Bratranci, losovala se bohatá tombola a všichni se výborně bavili.  Jsem velmi rád, že sál byl plně obsazen. Už se těšíme na další.

V letošním roce nás čekají tyto akce:

23.2. se zúčastníme výroční valné hromady  okrsku, kde se bude volit nové vedení a členové výkonného výboru.

Od 2. do 5.4. se bude konat soustředění žákovských družstev,  tentokrát na Valašsku. Děti budou pilně trénovat a připravovat se na nadcházející sezonu. Také navštíví místní pamětihodnosti a seznámí se s životem v jiné části naší krásné Moravy.

13.dubna o velikonočním pondělku v 5:00 proběhne tradiční  námětové cvičení – „otvírání studánek“.

30.4.  postavíme na návsi máj, opět ve spolupráci s OÚ a senior klubem.

2.5. se koná dětská hasičská soutěž O putovní pohár starosty obce Velké Hoštice na místním fotbalovém hřišti.

V neděli 3.5. pořádáme setkání zástav sborů z Kravař, Koutů, Dvořiska a Velkých Hoštic. Bude sloužena mše svatá v místním kostele sv. Jana Křtitele na památku sv. Floriána a za živé a zemřelé hasiče zúčastněných sborů. Je to akce s mnohaletou tradicí, jejíhož pořadatelství se střídavě ujímají všechny zmíněné sbory.

V neděli 7. června proběhnou hlavní oslavy výročí 120 let od založení Dobrovolného hasičského sboru ve Velkých Hošticích.   Podrobný program zveřejníme v příštím čísle občasníku.  Zatím mohu prozradit, že se můžete těšit na bohatý kulturní program s hasičskou tématikou.

Také bychom chtěli ve spolupráci s místním senior klubem  připravit v zámku hasičskou výstavu.

Od května do října se naše hasičská družstva budou účastnit různých soutěží a závodů  ať už v Extralize, Moravskoslezském poháru či jiných pohárových soutěžích. Tomuto nyní předchází zimní příprava.

 

 

Blíží se jaro a s tím spojené úklidy zahrádek, polí a remízků. Chci touto cestou opět upozornit,  abyste při těchto pracech dbali zvýšené opatrnosti a vyvarovali se použití otevřených ohňů, pálení klestí, suché trávy a pod. Toto je totiž jedno z největších rizik a častých důvodů, proč vznikají požáry i úrazy. Každé pálení musí být ze zákona nahlášeno na nejbližší stanici profesionálních hasičů, případně na linku 150.  Jinak se vystavujete riziku uložení pokuty nebo správního řízení.  Raději požádejte obecní úřad o přistavení kontejnerů do blízkosti vašich domovů,  kam shrabané listí, klestí a trávu můžete uložit a zlikvidovat. Ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, která zajišťuje svoz nejen komunálního odpadu,  vám bude formou hnědých popelnic na bioodpad a také ostatním způsobem zajištěna likvidace přebytků ze zahrad. V letošním roce je také nově zaveden zpětný odběr použitého oleje, a to jak z motorových strojů, tak i fritovacích a jiných kuchyňských tuků. Více informací si vyžádejte u pracovníků OÚ.

 

Na shledanou při konání  kulturních a společenských akcích se těší hasiči z Velkých Hoštic.