Občasník červen 2021

Bratři hasiči, sestry hasičky, občané Velkých Hoštic.

  1. červen 2021 se stal pro nás velkohoštické hasiče významným dnem. Po roce a půl příprav jsme konečně mohli odhalit pomník sv. Floriana a dokončit tak alespoň část původně plánovaných oslav 120. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru u nás v obci.

Neděle 20. června se nesla ve znamení krásného počasí. Od 9 hodin jsme se  připravovali u hasičské zbrojnice a následně s hudebním pochodovým doprovodem přešli do místního kostela sv. Jana Křtitele. Byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Velkých Hoštic.

Přivítali jsme  delegaci z polské Nedzy – paní starostku Annu Iskalu s manželem  a také vlajkovou četu s doprovodem hasičů z Nedzy. Také vlajkové čety okolních sborů z Kravař, Koutů a Chlebičova nás přišly pozdravit. Po delší době  bylo opět možné setkání hasičských zástav. Děkuji  Panu  faráři otci Radovanovi za velmi krásnou a poučnou promluvu, také za posvěcení pamětní stuhy  a kopie sochy a u hasičské zbrojnice za slavnostní posvěcení  pomníku sv. Floriana. Před nastoupenými vlajkami jsme předali pamětní zmenšeniny pomníku hostům, zástupcům obce i zasloužilým členům. Také byl předán dar ze strany partnerské obce Nedza a čestné uznání našeho obecního úřadu.

Už to jsou téměř dva roky od chvíle, kdy jsme se rozhodovali, jak budeme slavit 120 výročí založení hasičského hnutí ve Velkých Hošticích.   Je až neuvěřitelné, co vše se od té doby událo – nikdo však nemohl tušit, jak se vše díky pandemii zamotá a zkomplikuje. Z původních plánů jsme museli slevit, ale jsme velmi rádi, že se tady a teď setkáváme a můžeme odhalit pomník sv. Floriana.

Rozhodli jsme se tento pomník postavit jako dík všem našim předchůdcům, zakladatelům, známým  a blízkým, rodinným příslušníkům, hasičům, občanům  Velkých Hoštic. Šlo o to, aby zde vzniklo důstojné místo vzpomínek a setkávání.  Když nás opustí náš  věrný člen, ať máme kde zapálit svíčku anebo v době slavností položit kytičku. Snad bude toto  dílo, které vznikalo v nelehké době, také sloužit všem ostatním občanům. Svatý Florián není totiž jen patronem hasičů, ale hlavně ochráncem před různými  pohromami, ať už je zdrojem oheň, voda nebo třeba neviditelný  virus. A tak věřím, že si toho budeme o to více vážit.

Kromě pomníku jsme  v rámci oslavy  vydali Hasičský almanach, ve kterém je  zachycena celá historie hasičů od vzniku až po současnost. Tato publikace byla předána do každé hasičské rodiny a také hostům a přátelům. Kniha vznikla na památku i oživení dávných časů  formou textů a fotografií, ale také  jako připomínka dnů nedávných a událostí, které máme v živé paměti. Snad se bude kniha líbit a najde místo v rodinných archívech a knihovnách.

Při této příležitosti chci poděkovat hlavně obecnímu úřadu v čele s panem starostou Ing. Alfonsem Pospiechem a zastupitelstvu. Děkuji za finanční i materiální  podporu v průběhu let, díky níž  máme pěknou hasičskou zbrojnici a nové zásahové vozidlo. Děkuji za to, že jsou u nás v obci lidé, kteří ocení dobrý nápad a neváhají ho podpořit.  Neváhají podpořit nás hasiče – ať už při realizaci zmíněného pomníku, úpravách tréninkového hřiště nebo jiné kulturní či společenské akci.

Děkuji  všem, kdo se zasloužili o vznik a pomohli s realizací pomníku i vydání hasičského almanachu.  Velmi si vážím každého, kdo věnuje svůj volný čas pro ostatní, pro občany a dobrou pověst naší obce.

Děkuji také autorovi akademickému sochaři Danielu Klosemu za jeho velmi moderní až mýtické podání světce a patrona hasičů svatého Floriana. Za to, že  dokázal naslouchat a vytvořit dílo, na které jsme  hrdí.  Možná, že se někomu nebude líbit hned, ale věřím, že je toto ztvárnění nadčasové.  Kromě této plastiky nám také vyrobil a dodal autorské skicy, které mají hodnotu originálu a miniaturní modely,  kterými jsme ocenili každého, kdo nás podpořil finančně nebo svou pilnou prací při realizaci pomníku.

V krásném počasí jsme ještě několik hodin strávili ve společných hovorech u bohatého občerstvení. Na naše prostranství před hasičkou zbrojnici přijela  hasičská zásahová vozidla  z SDH Kravaře, SDH Kobeřice a také krásné nové VOLVO hasičů z Nedzy. Všichni si tak mohli prohlédnout moderní techniku a porovnat výbavu vozidel. Pro děti byl připraven skákací hrad se skluzavkou. Dík krásnému počasí se celá akce vydařila a sklidili jsme uznání zástupců ostatních sborů, ale i místních občanů.

Děkuji  všem  členům, kteří se slavnosti zúčastnili, všem kteří se postarali a nachystali vše potřebné – přes úklid a přípravu hasičárny, stavění stanů, stolů a lavic až po občerstvení a opětovný úklid. Děkuji panu faráři, ministrantům, schole i varhaníkovi za krásný zážitek a slavnostní atmosféru mše svaté. Děkuji obecnímu úřadu, paní Lucii Martínkové, že se ujala moderování dopoledne. Děkuji Pánu Bohu i svatému Florianovi za přízeň a ochranu. Velké díky přátelům z polské Nedzy.

Svatý Floriane oroduj za nás.

Za výbor DHS a všechny hasiče Roman Winkler, starosta sboru