Občasník únor 2021

Vážení spoluobčané.

Rád bych Vás informoval o činnosti  sboru za uplynulé období. Stále není vzhledem k omezením možné, aby probíhala běžná sportovní příprava na novou sezónu.  Členové našich družstev se tedy dle svých možností připravují individuálně (kondiční tréninky a výběhy).

Zásahové družstvo je připraveno kdykoliv  na vyžádání a podle potřeby vyrazit ku pomoci. Tak se i stalo 18. ledna 2021 ve 12:57, když jsme byli operačním střediskem vyzvání k účasti na likvidaci požáru nízké budovy. Jednalo se o objekt  bývalé nádražní budovy ČD na ulici Nádražní.  K události a výjezdu na zásah se dostavili tito členové zásahové jednotky: Aleš Sentenský, Přemek Sentenský, Martin Winkler, Roman Winkler – velitel.  V záloze Petr Winkler, Daniel Pospiech.  Také se jako podpora týmu na hasičárnu dostavil Robert Winkler, bývalý starosta DHS, Rudolf Sentenský, bývalý strojník a hospodář sboru František Winkler.

Po příjezdu na místo události zde již velmi krátce operovali hasiči z HZS Opava a SDH Kravaře. Poté ještě dorazila jednotka z SDH Kylešovice a nakonec přijeli i  dva hasičské  vozy SŽDC Ostrava. Na místo dorazil také  vyšetřovatel a zástupci policie ČR.  Z objektu se  valil hustý černý kouř. Došlo k zahoření uskladněného materiálu v místnosti bývalé výdejny jízdenek. K požáru došlo zaviněním cizí osoby (požár byl pravděpodobně založen přes rozbité okno), přesná příčina však dosud není známa. Hasiči  z HZS Opava odstranili mříž a vstoupili do budovy oknem. Provedli rychlou likvidaci požáru, poté ještě termokamerou zjišťovali případná další skrytá ohniska. Lokalizace a likvidace tohoto poměrně malého ohniska požáru zabrala asi 30 minut. Následně byla celá budova odvětrána od zplodin hoření.

Naše účast na tomto zásahu  byla pouze podpůrná. Velitel naší zásahové jednotky po příjezdu kontaktoval majitele objektu, který díky tomu rychle přispěchal  a objekt zpřístupnil. I když jsme se přímého zásahu nezúčastnili, tak jsme opět dokázali, že jsme připraveni. Děkuji všem členům za jejich obětavost a rychlou účast.

Stále pracujeme na dokončení knihy o historii a současnosti našeho sboru, tato bude vydána v jarních měsících.

Děkuji také zastupitelům a panu starostovi za vstřícné jednání a příslib, že tisk bude financován z letošního obecního rozpočtu. Jako malou ochutnávku zde otiskujeme její obálku.

Na konci roku 2020 jsme zakoupili plechový kontejner, který chceme upravit na sklad cvičebního materiálu a osadit v prostoru tréninkového hřiště pod zámkem. Je v plánu provedení terénních úpravu tréninkového hřiště, stavební úprava  náběhu a základny  a také vytvoření nového zpevněného travnatého pásu. Také bychom rádi do podkladu položili kabeláž a základové patky pro osazení terčů a časomíry proto, abychom zjednodušili a zrychlili přípravu  na tréninky našich soutěžních družstev, ulehčili našim trenérům, hlavně dětí a mládeže, kde je vždy velmi náročné všechno nachystat, naložit do auta a převézt na místo.  Hlavně to vše povede snad k ještě lepší přípravě na soutěže. A pokud situace s nákazou COVID – 19 dovolí a budou letos pořádány soutěže, doufáme, že se to zúročí v podobě dobrých výsledků všech družstev.

Foto naší zásahové jednotky: Zleva stojící Lukáš Pluške, Marek Vitásek, velitel Aleš Martinek, David Mikolajský, Daniel Pospiech, Jiří Winkler. Zleva Klečící Přemek Sentenský, starosta Roman Winkler, Martin Nevřela, Adam Nevřela, Aleš Sentenský, Pavel Straub. Chybí Martin Winkler a Petr Winkler.

Milí spoluobčané, závěrem nám přeji všem pevné zdraví a hlavně sílu v boji proti Covidu.

Roman Winkler, starosta DHS