Občasník prosinec 2020

Bratři hasiči, sestry hasičky, vážení spoluobčané.

Úvodem mého příspěvku mi dovolte popřát Vám krásný a šťastný předvánoční čas, snad plný očekávání a pozitivních pocitů  z blížících se Vánoc a svátků radosti a štěstí.

Změna  v trvajících restrikcích a uvolnění, které přišly na začátku adventu, nám všem jistě o něco více pozvedla náladu. Bohužel i tak stále trvá nouzový stav a omezení shromažďování.

Nemohl se tak uskutečnit náš tradiční večírek k ukončení sezóny.  Co se nám ale povedlo, je dokončení pomníku sv. Floriána. Je sice v současné době zakryt bedněním, ale můžeme se těšit, že až restrikce pominou, budeme  opravdu slavit, světit a odhalovat pěkný sochařský kousek, který náš společný veřejný prostor obohatí a ještě o něco více zkrášlí.

Při instalaci sochy pomáhali i ti nejmenší členové.

Letošní rok se neúprosně blíží ke svému konci a všichni očekáváme nový rok 2021. Snad bude v naději na lepší zítřky bez restrikcí a omezení. Asi se ještě na začátku roku budeme muset omezit? Pravděpodobně nebudeme moct uskutečnit naši tradiční výroční schůzi a hasičský ples. Pokud bude stávající situace s přírůstky onemocnění a systém celostátního hlídání nákazy tzv. PES pokračovat v současném trendu, můžeme téměř s jistotou říct, že tyto dvě naše výrazné akce v měsíci lednu nebudou. V případě, že by se situace změnila, budete ihned informováni. A tak  Vás všechny prosím, abyste se snažili dbát všech bezpečnostních opatření a doporučení i používání ochranných a desinfekčních pomůcek. Protože zatím nemáme žádný  jiný alespoň trochu  účinný systém. Záleží na nás všech, kdy se situace zlepší, uklidní a pominou restrikce.

Těžko se v tomto roce cokoliv plánuje.  I pro příští rok nemáme zatím přesné konkrétní plány. Ale mohu  Vám sdělit, že stále chceme uskutečnit oslavy 120 let od založení našeho DHS. Připravujeme knihu o historii našeho hasičského hnutí v obci od jeho počátků až po dnešní dny. Souhrn všeho zajímavého včetně fotodokumentace. Těšíme se, až se s Vámi se všemi opět budeme moci potkat.

Určitě budeme dále připraveni k zásahům a také pomoci bližním v nouzi. Děti ani soutěžní družstva mužů a žen se nemohou potkávat na tréninku ani v tělocvičně při kondiční přípravě. O to více se těšíme, až skončí zima a budeme moci opět závodit a sbírat úspěchy v soutěžích a reprezentovat naši obec.

Chci Vám do příštích dnů popřát mnoho klidu, rodinné pohody a radosti. Požehnané svátky vánoční. V novém roce nám všem přeji vytrvalost, odhodlání a naději, že virus a šíření nákazy zastavíme. A v neposlední řadě také hodně potřebné zdraví, štěstí a lásku.

S přáním všeho dobrého

Roman Winkler, starosta sboru