Občasník květen 2020

Vážení spoluobčané.

Dovolte, abych Vás krátce informoval o dění v hasičském sdružení u nás v obci.

Naše činnost se díky situaci okolo covid-19 také omezila. Z naplánovaných akcí se po dohodě s OÚ uskutečnilo stavění máje, tentokrát ale bez diváků. Máj byla v úzkém kruhu aktivních členů a zástupců obce postavena za pomoci hydraulické ruky firmy Winro. Celý květen nám pak ve středu obce připomínala nástup jara a doby hojnosti.

Oslavy 120 let od založení Dobrovolného hasičského sboru v naší obci si připomeneme 17. října. Původní termín musel být přesunut na podzim, ale pevně věřím, že i přesto si tuto významnou událost společně užijeme. S tím souvisí také výstavba pomníku svatého Floriána, který bude slavnostně odhalen až v termínu oslav.

Sportování  a soutěžení  je po zmírnění omezení opět možné. Našim dětem již ale jarní sezona nezačne a budou si muset počkat až na její podzimní část. Naši muži a ženy se budou účastnit omezeného počtu soutěží Extraligy a Moravskoslezského poháru. Vzhledem k tomu, že nebylo možné se společně připravovat, jsme zvědaví, kolik soutěžního umění jim zůstalo jak se říká „pod kůží“ a jak jsou z loňského roku sehraní. Budeme všem našim družstvům držet palce, ať se jim podaří vyběhat co nejlepší výsledky.

Dětem končí zvláštní školní rok a nám všem se blíží čas letních radovánek a odpočinku.  Chtěl bych Vám touto cestou popřát  klidné léto bez úrazů, nehod a jiných nepříjemností. Ale i přes to  Vám připomenu, že v případě potřeby lze volat krizové číslo 150, kde bude vždy připraven Hasič, který Vám ve Vaší nouzi pomůže. Samozřejmě i další krizová čísla, i to univerzální – 112. Záchranné složky tu jsou pro Vás vždy připraveny, čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Přejme si, abychom jejich pomoc potřebovali co nejméně.

Krásné léto   a brzy na nějaké společné kulturní akci v obci na viděnou.

za DHS Roman Winkler, starosta sboru