Občasník srpen 2020

Vážení spoluobčané.

Svůj příspěvek ze života našeho sboru tentokrát začnu velmi smutnou zprávou.

Dne 10. 8. 2020 nás nečekaně opustil náš dlouholetý člen a starosta sboru, pan Jan Mikolajský. Dobrovolní hasiči ve Velkých Hošticích – to byl jeho celý život. Hasičem byl už jako dítě, v mládí jako aktivní sportovec, později jako rozhodčí, trenér, velitel, jednatel a nakonec starosta našeho sboru, v jehož čele stál 17 let. Hasičem byl tělem, duší i srdcem. Nevzpomenu si, zda kdy chyběl na nějaké společenské nebo sportovní akci našeho sboru. Jeho rukama prošlo mnoho ze současných členů, které vedl, formoval a vychovával. Byl jedním ze zakladatelů krásné tradice, které se v Hošticích říká „Otevírání studánek“. Do posledních dnů se stále účastnil jednání a zajímal se o to, jak se bude náš sbor vyvíjet dále. Celá jeho rodina – manželka, děti i vnoučata, jsou členy DHS a všichni jsou velmi aktivní. Dá se říci, že hoštickým hasičům obětoval všechno. Jeho nečekaným odchodem končí jedna velká éra. Jan Mikolajský byl muž velkého srdce, měl rád život, lidi, humor a dechovku. Rád si zazpíval, rád se smál, byl vždy ochotný pomoci každému, a to okamžitě a nezištně. Dožil se 67 let a svůj život naplnil vrchovatě, protože vše, co dělal, dělal poctivě, opravdově a s láskou. Vše, pro co se rozhodl, vždy dotáhl do konce.

Chtěl bych tímto poděkovat manželce paní Hedvice Mikolajské , že ho v jeho životě, práci a zálibě podporovala. Největší dík patří jemu samému. Za všechno, co pro nás hasiče i obec vykonal a o co vše se zodpovědně staral. Bude nám všem jistě moc chybět. Nikdy na něj nezapomeneme…

Na poslední cestě doprovodili Jana Mikolajského v důstojném smutečním průvodu desítky našich členů i hasičů z okolních sborů.

Ze sportu 

Naše sportovní družstva se dle vývoje situace s COVID – 19 a dle možností účastní hasičských soutěží.  Dětem – žákovským družstvům se zatím soutěžní sezona nerozběhla. Plánované soustředění mladých hasičů se na jaře odložilo a díky současné situaci v obci je bohužel odložen i druhý termín. Další možný datum konání je v jednání a doufáme, že se soustředění nakonec uskuteční.

Ženské družstvo se zúčastnilo zatím jen jedné soutěže Moravskoslezského poháru v Borové, kde se s časem 18:13s umístnilo na 2. příčce. Další soutěže MSP byly rozhodnutím rady bez náhrady zrušeny.

Muži se účastní soutěží Extraligy ČR a různých pohárových soutěží. V prvním kole MSP, které se konalo v Mošnově, zvítězili na trati 2B s časem 13:91s v osobním rekordu. V MSL na téže soutěži vybojovali 6. místo s časem 14:29s. Tyto dva časy na počátku byly předzvěstí velmi slibné sezony. Bohužel obě hasičské ligy byly u nás v kraji také zrušeny.

Kluci si proto musí vystačit „pouze“ s Extraligou, což je soutěž nejvyšší, a kde se jim zatím daří a jsou na průběžném 2. místě s pětibodovou ztrátou na vedoucí tým. Zde je několik jejich výsledků z posledních závodů:  1. místo extraliga v Olšovci s časem 16:44s, 1. místo v pohárové soutěži obce Sazovice u Zlína – čas 16:03s a rekord trati, extraliga v Letohradu Kunčice – 1. místo za čas 15:99s, opět rekord trati, extraliga Plumlov – 1. místo za čas 16:28s, pohárová soutěž obce Zahnašovice – 4. místo za čas 16:89s, extraliga Letohrad Orlice – po drobném zaváhání 12. místo za čas 16:68s.

Členové mužského týmu na tréninku.

 

Jak sami vidíte, extraligu mají naši kluci parádně rozběhlou a tak jim budeme dále držet palce, aby to dotáhli co nejvýš, jak se říká „na bednu“. A také v dalších pohárových soutěžích jim přejeme jen ta nejlepší umístnění.
Zájemci o záznamy výkonů našich borců se mohou podívat na webové stránky hasičské televize www.firetv.cz do sekce „archiv“.

Dále pokračujeme v přípravách na oslavy 120 let od založení hasičského sboru u nás v obci. Termín je stanoven na sobotu 17. 10. 2020. Po dohodě s naším panem farářem bude v 11:00 sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče, členy DHS Velké Hoštice a za jejich rodiny s prosbou zdraví a pomoci v dalších letech a činnosti. Po mši bude vysvěcena socha sv. Floriana u hasičské zbrojnice. Vzhledem k současné situaci v naší obci a celém regionu jsme se rozhodli oslavy omezit pouze na účast místních členů sboru,  představitelů obce a zástupců polské družební obce Nedza, bez účasti okolních sborů. Program oslav bude proto také zkrácen, abychom co nejvíce eliminovali riziko šíření nákazy. Nicméně jako zpestření celé akce máme pro zájemce naplánován vyhlídkový let horkovzdušným balonem (viz info za tímto příspěvkem). Budeme doufat, že mezitím nevzniknou další karanténní opatření a že se naše plánovaná akce uskuteční.

Po horkých letních dnech nás dne 18. 8. v obci trochu překvapily krátké silné srážky, které se prohnaly vesnicí. Velká spousta vody, kterou kanalizace nepobrala, se prohnala celou obcí. Naštěstí nezpůsobila žádné velké škody. Jako jedna z mála budov byla vytopena hasičská zbrojnice. Díky rychlému zásahu několika členů se podařilo vodu z přízemí rychle odčerpat a prostory uklidit. Děkuji všem, kdo se přidali k úklidu hasičárny.

Letní dny se nám pomalu krátí a s nimi i období prázdnin. Bohužel nám všem v obci zkomplikovala život situace okolo šíření nemoci Covid-19. Rád bych touto cestou popřál všem, kdo se s tímto potýkají, aby se co nejdříve uzdravili. Snad se nám tyto nelehké dny v obci podaří rychle zvládnout a nevzniknou žádné komplikace. Přál bych nám všem, aby se mediální zprávy o naší vesnici co nejdříve opět týkaly úspěchů v rovině kulturní a sportovní činnosti našich spolků a občanů.

Za DHS Roman Winkler, starosta